Difterija

Šta je difterija?

To je zarazna bolest koja se javlja u detinjstvu i koja napada grlo, a ponekad i grkljan.

Šta prouzrokuje difteriju?

Prouzrokuje je Klebs-Leflerov bacil.

Da li je difterija česta bolest?

Ne. Ranije se javljala u epidemijama, ali otkad deca dobijaju zašititne vakcine postala je medicinska retkost.

Kako se širi difterija?

Prenosi se od bolesnih ili kliconoša preko kašljanja, kijanja, kapljičnom infekcijom ili direktnim dodirom, što je ređe.

Koji su simptomi difterije?

Laka groznica i suvo grlo sa stvaranjem karakteristične prevlake preko krajnika ili grla. Kada difterija napadne grkljan ili nos, ona stvara disajne opstrukcije: teško disanje i gušenje.

Kako se difterija može razlikovati od običnog zapaljenja krajnika?

Lekar će primetiti posebne karakteristike difterične beličasto sive naslage i biće u stanju da postavi tačnu dijagnozu.

U kom dobu se najčešće javlja difterija?

Deca mlađa od šest meseci su obično imuna. Ona se može javiti u bilo kom dobu posle šestog meseca života.

Može li se pored neposrednog kontakta difterija preneti i na drugi način?

Da. Poznati su slučajevi kada se bolest širila uzimanjem zaraženog mleka, diranjem predmeta zaražene osobe.

Da li je difterija ozbiljno oboljenje?

Da. To je ozbiljna bolest jer može dovesti do smrti opstrukcijom grkljana; može dovesti i do nervne paralize grkljana i mekog nepca i tako uticati na disanje, govor i gutanje; takođe može, češće nego ijedna druga zarazna bolest, prouzrokovati znatne ili trajne pore- mećaje srčanog mišića.

Postoji li neki poseban postupak koji može da odredi da li dete ima difteriju?

Da. Uzima se bris iz grla ili nosa i ispituje da li su prisutni bacili difterije.

Kako se leči difterija?

Čim se posumnja na ovu bolest detetu treba dati odgovarajuću dozu difterijskog antitoksina.

Koriste li se antibiotici u lečenju difterije?

Kada se ustanovi postojanje bolesti detetu treba dati antitoksin. Pored toga detetu se mogu dati dodatno i antibiotici, ali njih ne treba same koristiti.

Penicilin u velikim dozama deluje vrlo uspešno u slučajevima difterije i može se davati zajedno sa antitoksinom.

Kakva se rutinska nega preporučuje u terapiji ove bolesti?

Dete mora ostati u krevetu najmanje nedelju dana po okončanju bolesti. Mora mu se davati laka hrana koja se lako guta, a takođe i dosta tečnosti.

Da li je potrebno da se dete koje boluje od difterije leči u bolnici?

Ne. Bolest se može lečiti kod kuće u slučaju da nema komplikacija.

Kakve se komplikacije mogu javiti kod difterije?

Dve ozbiljne komplikacije su nervna paraliza grkljana i ponekad paraliza nepca koja stvara poremećaj govora. Druga komplikacija je oštećenje srčanog mišića.

Da li se posle jednog napada difterije stvara imunitet?

Da, obično se stvara doživotni imunitet.

Postoji li test koji je u stanju da ustanovi imunitet protiv difterije?

Da, Šikov test određuje prisustvo imuniteta.

Može li se dete imunizirati protiv ove bolesti?

Da, svu decu treba zaštiti protiv difterije vakcinom.

Kada treba preduzeti imunizadju deteta protiv difterije?

Preporučuje se da imunizacija počne u drugom ili trećem mesecu života deteta.

Da li je kod difterije potrebna revakcinacija?

Da.

Koliko se vremena posle difterije može dete kupati?

Obično nedelju dana pošto se bolest stiša.

Postoje li neke trajne posledice posle difterije?

U slučaju bez komplikacija nema naknadnih posledica.

Kad detetu koje je preležalo ovu bolest treba dozvoliti normalne aktivnosti?

Preporučljivo je sačekati dve ili tri nedelje da bismo bili sigurni da nije zahvaćeno srce.

Kad se posle difterije dete može vratiti u školu?

Za oko dve nedelje. Lekar će dati lekarsko uverenje.

 

Šta se podrazumeva pod izrazom »prenosilac difterije«?

Prenosilac difterije je osoba koja ne boluje od ove bolesti jer je imuna, ali koja u svom grlu nosi zarazne klice i koja može preneti bolest drugima. Zbog postojanja ovakvih »prenosilaca« potrebno je da ljudi koji su bili u kontaktu sa obolelima od difterije budu pod kontrolom.

Da li se danas često sreću slučajevi difterije?

Ne, ova bolest je skoro eliminisana u nas zbog preventivne imunizacije i revakcinacija.