Dijabetes – Kome se obratiti!

Dijabetes – Kome se obratiti!

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dijabetes (diabetes mellitus) ili šećerna bolest je hronično oboljenje i spada u poremećaje metabolizma. Dijabetes nastaje kada organizam ne proizvodi dovoljno insulina ili se ne može u dovoljnoj meri iskoristiti.

To je stanje hronične hiperglikemije (povećanja šećera u krvi) praćeno nizom drugih promena u organizmu. Ukoliko su vrednosti jutarnje glikemije (natašte) veće od 7 mmol/l zaključujemo da ta osoba ima dijabetes, odnosno šećernu bolest.

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Postoje dva tipa dijabetesa:

 • Dijabetes tipa 1 (insulin zavisni) diabetes mellitus

 • Dijabetes tipa 2 (insulin nezavisni) diabetes mellitus

Dijabetes tipa 1 (diabetes mellitus juvenilni) ima 5-10% osoba i počinje u mlađim godinama života. Smatra se da kod juvenilnog diabetesa autoimuni proces napada beta-ćelije pankreasa koje luče insulin. Uzrok ovog autoimunog procesa je virusnog porekla, smatra jedna grupa naučnika, dok drugi sumnjaju na neku grešku u ishrani.

Dijabetes tipa 2 (diabetes mellitus) najčešći je oblik dijabetesa. Kod ovog oblika dijabetesa pankreas proizvodi male ili nedovoljne količine insulina, pa ćelije ne dobijaju dovoljno glukoze u cilju proizvodnje energije.

Simptomi hiperglikemije (povišenog nivoa šećera u krvi):

 • Umor

 • Ekstremna žeđ 

 • Pojačan apetit 

 • Gubitak težine 

 • Slab vid 

 • Potamnela koža vrata 

 • Ošamućenost

Simptomi hipoglikemije (sniženog nivoa šećera u krvi):

 • Pojačan apetit

 • Drhtavica

 • Znojenje

 • Vrtoglavica

 • Malaksalost

Dijabetes (šećerna bolest) oštećuje male krvne sudove bubrega, srca, očiju, nervnog sistema i kapilarne mreže na periferiji. Zato nedovoljno lečen ili nelečen dijabetes može dovesti do oboljenja srca (kardiovaskularnih bolesti), (moždanog udara) šloga, bolesti bubrega, slepila i oštećenja nervnog sistema i nerava posebno donjih ekstremiteta. Kardiovaskularne bolesti i šlog su dva do četiri puta češći kod osoba sa dijabetesom.

Osobe koje boluju od šećerne bolesti treba da vode računa o načinu ishrane, pravilnom i redovnom uzimanju terapije i da redovno obavljaju preglede kod lekara interniste.

Zbog komplikacija koje šećerna bolest može uzrokovati, potrebni su pregledi i redovne kontrole kod:

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: