Dijafiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijafiza, osovina neke duge kosti. Supr. epifiza.

Preporuka strane: