Dijafragme, kontraceptivni želei, pene i kremovi

Šta je to vaginalna dijafragma?

To je okrugla gumena naprava koja čvrsto naleže u vagini i zatvara grlić materice.

Treba li da se žena savetuje sa lekarem pre, nego što kupi dijafragmu?

Da, jer lekar, pre svega, mora da utvrdi koja je veličina dijafragme potrebna a onda dati uputstva kako je treba koristiti.

Koji položaj treba žena da zauzme prilikom nameštanja dijafragme?

Onaj koji je njoj najpogodniji. Neke žene više vole da nameste dijafragmu dok leže na leđima sa kolenima povijenim ka stomaku. Drugima više pogoduje da je postave dok jednu nogu drže na stolici, kadi ili klozetskoj šolji. Treće opet nalaze da im je najlakše da dijafragmu nameste dok sede na klozetskoj šolji.

Šta je najvažnije pri postavljanju dijafragme?

Ona se mora uvući u vaginu što je moguće dublje. Prednji deo dijafragme će onda naći svoje mesto iza stidne kosti.

Da li je pri nameštanju dijafragme potrebno koristiti neka pomoćna sredstva?

Za ovu svrhu postoje specijalno konstruisana sredstva ali mnoge žene više vole da dijafragmu postavljaju bez njih, jednostavno prstima.

Kako žena može biti sigurna da je dijafragma dobro nameštena?

Uvlačeći prst u vaginu žena treba da oseti da se guma nalazi ispred grlića materice.

Treba li žena u sebi da oseća prisustvo dijafragme?

Kada se podesna dijafragma pravilno namesti, ona se ne oseća pri hodanju niti za vreme snošaja. Ako u toku snošaja dijafragma prouzrokuje bol, nije nameštena kako treba i treba je ponovo namestiti.

Da li je dijafragma sama po sebi sigurno kontraceptivno sredstvo?

Dijafragma obezbeđuje određenu mehaničku zaštitu protiv spermatozoida kada čvrsto zaptiva zidove vagine ispred grlića materice. Pa ipak, ne preporučuje se da se koristi bez kontraceptivnog želea, krema ili pene. Spermatozoidi su tako sićušni da mogu proći i između čvrsto nalegle dijafragme i vaginalnog zida.

Koliko je sigurno kad se koristi dijafragma uz kontraceptivni žele?

Kada se pravilno koriste kombinacija ova dva sredstva pruža devedeset devet postotnu zaštitu.

Šta su to kontraceptivni želei, pene, kremovi, tablete i supozitorije?

To su proizvodi sa tržišta koji vrlo efikasno uništavaju spermatozoide u vagini. Kada se ova sredstva pravilno primene u dovoljnim količinama jedan sat pre snošaja, predstavljaju zadovoljavajući metod kontracepcije.

Kako treba koristiti kontraceptivne želee, kremove ili pene sa dijafragmom?

Pre no što se postavi dijafragma, treba naneti oko jedan santimetar želea, krema ili pene na njenu konkavnu površinu. Podjednaka količina treba da bude naneta i na njenu ivicu. Većina tuba kontraceptivnih želea, pene i kremova imaju vrlo jasne instrukcije o načinu upotrebe.

Kada se dijafragma uklanja posle snošaja?

Sledećeg jutra ili osam časova po okončanju polnog akta.

Kako se vadi vaginalna dijafragma?

Kažiprst se postavlja ispod ivice dijafragme i stvara pritisak prema dole. Ovaj potez omogućuje da se dijafragma zahvati između palca i kažiprsta pa se na taj način lako vadi.

Šta treba učiniti da bismo je očistili posle upotrebe kontraceptivnih želea, pena ili kremova?

Otprilike osam časova posle snošaja treba je isprati. Ispiranje treba obaviti rastvorom jedne supene kašike voćnog sirćeta na litar tople vode.