Dijagnostika tuberkuloze

Medicinska laboratorija Lin Lab pruža Vam mogućnost sigurne, jednostavne i ultra brze dijagnostike, od čega je najnovija dijagnostika Mycobacterium tubercolosis, tj. dijagnoza tuberkuloze.

Ukoliko  sumnjate na tuberkulozu, možete u Lin Lab laboratoriji uraditi najbrži metod za detekciju bacila tuberkuloze, mikroskopiranje direktnih preparata ili PCR metodom. Najsigurniji i najjednostavniji način da utvrdite da li zaista imate Mycobacterium tuberculosis je poseta laboratoriji, kako bi se osećali sigurno. Takođe, tuberkuloza se moze se dijagnostikovati i iz urina, ako sumnjate na tuberkulozu bubrega, ili iz sputuma ako sumnjate na tuberkulozu pluća. Rezultati se dobijaju brzo.

Ukoliko Vas interesuju dijagnostika na tuberkulozu, posetite laboratoriju Lin Lab.