Dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilucija, razblaživanje nekog rastvora.

Preporuka strane: