Disanje usta na usta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disanje usta na usta, veštačko disanje koje se sprovodi tako što onaj koji pruža veštačko disanje prisloni svoja usta na usta pacijenta, a zatim snažno izdiše vazduh u njih. Ovo disanje se obavlja rit- mički oko dvadeset puta u minutu, sve dok pacijent ne počne sam da diše.

Preporuka strane: