Dismenoreja – bolna menstruacija

Šta je dismenoreja?

Ovaj izraz primenjuje se na bolnu menstruaciju. Postoje dva bitna tipa:

a. Primarna dismenoreja, u kojoj nema vidljivih dokaza o bolesti.
b. Sekundarna dismenoreja, kod koje je bol povezan sa organskim oboljenjem unutar karlice.

Šta izaziva primarnu dismenoreju?

Tačan uzrok nije poznat. Medutim, jedan od najvažnijih faktora povezanih s ovim stanjem jeste emocionalno stanje pojedinca. Nizak prag bola, slaba psihološka orijentacija prema menstruaciji, bolno emocionalno iskustvo u vezi sa menstruacijom ili nenormalno reagovanje na ideju o trudnoći često se uočavaju kod žena sa primarnom dismenorejom.

Kako se leči primarna dismenoreja?

Prvi koraci treba da budu usmereni ka boljem poimanju emocionalnih problema sa kojima se suočava pacijentkinja. Pored ovih mera, olakšanje mogu dati lekovi kao što su antispazmatski preparati, diuretici ili hormoni.

Da li hirurški zahvat ikada pomaže u lečenju bolne menstruacije?

Ako je dismenoreja toliko izražena da onesposobljava neku ženu može da se razmisli i o hirurškom zahvatu. On se sastoji od jedne abdominalne operacije (presakralna neurektomija) kojom se prekida nerv koji svojim ograncima snabdeva matericu.

Da li se presakralna neurektomija često preporučuje?

Ne. Ona se preduzima samo kao poslednja mera ako ostale mere nisu doprinele olakšanju bolne menstruacije.

Koji su najčešći uzroci sekundarne dismenoreje?

a. Zapaljenje jajovoda ili jajnika.
b. Miomi ili polipi materice ili grlića materice.
c. Endometrioza (vidi poglavlje o materici u ovoj glavi).
d. Sužene ili proširene vene unutar karličnih struktura.

Kako se leči sekundarna dismenoreja?

Budući da su uzroci povezani sa karličnim oboljenjima, sekundarna dismenoreja može da se leči jedino uklanjanjem postojećeg obojenja. Dok se to ne sprovede, olakšanje može da se ostvari davanjem antispazmatskih lekova, sredstava za ublažavanje bola, hormona i diuretika.

Da li dismenoreja iščezava sa trudnoćom?

Obično ne. Trudnoća će otkloniti dismenoreju samo tokom svog trajanja.

Da li žene treba da legnu u postelju, ili da se na bilo koji drugi način ponašaju kao invalidi kada pate od bolnih menstruacija?

To treba izbegavati kad god je moguće. Najbolji stav prema menstruaciji treba da bude nastavljanje normalne aktivnosti sve dok je to moguće. Razmaženost može samo da pogorša simptome.