Divertikulitis i divertikuloza

Šta je to divertikuloza?

Divertikuloza je stanje, obično prisutno od rođenja, u kome postoje džepovi, kesasta proširenja sluznice, koja se probijaju kroz mišićni zid debelog creva.

Šta prouzrokuje divertikulozu?

Misli se da je uzrok nastanku ovog stanja slabost crevnog zida na različitim mestima gde ga probijaju krvni sudovi.

U čemu je razlika između divertikulitisa i divertikuloze?

Divertikulitis je oboljenje u kome postoji zapaljenje jednog ili više takvih džepova. Znači divertikuloza je stanje, tj. kada postoje kesasta izbočenja na debelom crevu, a divertikulitis je zapaljenje tih izbočenja.

Da li je divertikuloza uobičajeno stanje?

Da. Misli se da otprilike jedan od deset ljudi ima takve divertiku-le. Međutim, velika većina ovih osoba nema simptoma koji su posledica ovog stanja.

Ako većina ljudi sa divertikulozom nema nikakvih simptoma, kako se utvrđuje postojanje ovog stanja?

Divertikuloza se obično otkriva na osnovu karakterističnog rendgenskog nalaza koji se vidi prilikom rutinskog rendgenskog ispitivanja gastro-intestinalnog trakta.

Kakvi su izgledi za nastanak divertikulitisa ako neka osoba ima divertikulozu?

Velika većina tih osoba koje imaju divertikulozu nikada nemaju nikakvih simptoma. Samo kod oko deset procenata će doći do zapaljenja ili divertikulitisa.

Postoji li neki način da se izbegne nastanak divertikulitisa ukoliko neka osoba ima divertikulozu?

U izvesnoj meri, da. To se postiže putem konzumiranja hrane koja je siromašna u nesvarljivim sastojcima, izbegavanjem začinjene hrane i razvijanjem pravilnih navika u pogledu pražnjenja creva.

U čemu se sastoji lečenje divertikulitisa?

U blagim slučajevima, konzervativno lečenje je sve što je potrebno. Ono se sastoji iz:

a. Mirovanja u postelji.
b. Blage dijete.
c. Intenzivnog lečenja antibioticima da bi se kontrolisalo zapaljenje.

Može li se većina slučajeva divertikulitisa kontrolisati konzervativnim lečenjem?

Da. Samo jedna od deset osoba obolelih od početnog napada divertikulitisa moraće da se podvrgne hirurškom lečenju.

Kada je neophodno hirurško lečenje divertikulitisa? 

a. Kada se napadi zapaljenja ponavljaju.
b. Kada divertikuli prete da rupturiraju ili su stvarno rupturirali, prouzrokujući peritonitis.
c. Kada je zapaljenje tako teško da dolazi do stvaranja lokalizovanih apscesa ili fistula koje se pružaju od creva do susednih organa, kao što je na primer mokraćna bešika.
d. Kada postoji ponovljeno jače krvarenje iz divertikula.

Kakve su operacije indikovane za leČenje divertikulitisa?

a. Ako su zapaljeni divertikuli rupturirali i stvorili apscese, ti apscesi se moraju drenirati. U takvim slučajevima može biti neophodno načiniti kolostomiju (otvor debelog creva na prednjem trbušnom zidu) da bi se fekalne mase otklonile od obolelog područja.
b. Idealno lečenje područja lokalizovanog divertikulitisa sastoji se u uklanjanju obolelog dela creva i spajanju zdravog creva iznad tog dela sa zdravim delom ispod njega.

Da li su operacije divertikulitisa opasne?

To su ozbiljne operacije, ali je potpuni oporavak uobičajen.

Da li se divertikulitis često javlja posle hirurške intervencije?

Samo ukoliko obolele vijuge creva nisu uklonjene.

Koliko dugo je potrebno boraviti u bolnici zbog divertikulitisa?

Ukoliko se čeka da se akutna inflamacija stiša bez hirurške intervencije, može biti potrebno nekoliko nedelja hospitalizacije. Ako se, pak, pristupi hirurškom lečenju, pacijent može najčešće da napusti bolnicu za dve do tri nedelje.

Da li je često potrebno obaviti nekoliko operacija da bi se izlečilo
ovo stanje?

Da. Prva operacija se može uglavnom sastojati od drenaže apscesa koji je nastao zbog rupturiranog divertikulitisa, drugostepena procedura može biti kolostomija da bi se otklonile fekalne mase; uklanjanje obolelog segmenta creva može predstavljati treći stupanj lečenja; a četvrta operacija može biti potrebna da bi se zatvorio otvor na crevu i uspostavio normalan prolaz (pasaža) fekalija.

Da li se operacije divertikulitisa uvek rade po fazama?

Ne. Hirurg će, kad god je to moguće, pokušati da ukloni oboleli deo creva i da istovremeno uspostavi normalan kontinuitet u jednoj operaciji. Na nesreću, to nije uvek moguće učiniti.

Može li se pacijent vratiti normalnom životu posle napada divertikulitisa?

Da, izuzev što mora voditi računa o svojoj ishrani i radu creva.