Divertikulum uretre

Šta je divertikulum uretre?

To je mali procep kanala uretre nastao kao posledica urođenog deformiteta ili posle infekcije zida uretre. Skoro se isključivo javlja kod žena.

Koji su simptomi divertikuluma uretre?

a. Stalne infekcije mokraćne bešike
b. Opstrukcija ili nemogućnost protoka mokraće
c. Bolan snošaj
d. Posle mokrenja pacijent zapaža da mokrenje može nastaviti ako pritiska na predeo divertikuluma

Kako se leči divertikulum uretre?

Hirurškim odstranjivanjem, što dovodi do izlečenja.