Divjje meso – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divjje meso, novoizraslo tkivo u rani koja još nije u potpunosti zacelila. Takođe poznato kao granulaciono tkivo.

Preporuka strane: