Dizenterija – Kolitis prouzrokovan bakterijama ili parazitima

Koje vrste kolitisa su prouzrokovane bakterijama ili parazitima?

Dizenterija može biti prouzrokovana bilo bakterijama (bacilama dizenterija) ili parazitom amebom (amebna dizenterija).

Kako se oboleva od dizenterije?

Ukoliko se pije voda ili konzumira hrana zaražena specifičnim klicama ili parazitima koji prouzrokuju ovu bolest.

Da li postoji način da se dizenterija spreči?

Da, ako se izbegava konzumiranje neodgovarajuće pripremljene hrane prilikom putovanja u strane zemlje i ako se izbegavaju loši restorani u kojima je higijenska kontrola osoblja na niskom nivou.

Da li postoji efikasan način lečenja dizenterije?

Da. Izlečenje se može postići davanjem specifičnih lekova, ali ako su dati rano u toku bolesti.

Da li je dizenterija uobičajen oblik kolitisa?

Poslednjih godina se dizenterija češće beleži zbog povećanog broja putovanja u tropske zemlje.

Da li se ljudi mogu potpuno oporaviti od amebne ili bacilarne dizenterije?

Da, ukoliko se lečenje počne rano i sprovodi intenzivno. Ukoliko se dozvoli da bolest protiče nelečena, postoji tendencija ka prelasku bolesti u hronični oblik i stvaranju ozbiljnih komplikacija kao što je, na primer, formiranje amebnih apscesa u jetri.

Ima li dizenterija tendenciju da se povrati?

Ukoliko nije adekvatno lečena, dolazi do ponovnih napada bolesti.

Preporuka strane: , ,