Dobroćudni tumori i rak pankreasa

Koji je najčešći dobroćudni tumor pankreasa?

Tumor (adenom) koji nastaje rastom i umnožavanjem ćelija koje proizvode insulin.

Mogu li se dobroćudni tumori pretvoriti u rak?

Da. To je jedan od glavnih razloga zbog koga treba pribeći operaciji ukoliko se sumnja na tumor gušterače.

Da li se rak pankreasa često sreće?

Nažalost, to je jedno od najčešćih trbušnih kanceroznih oboljenja kod koga ujedno postoji i najniži stepen izlečivosti.

Gde se rak pankreasa najčešće nalazi?

Većina se ovih oboljenja sreće na glavi pankreasa, pored dvanaestopalačnog creva. Većina dobroćudnih tumora ovog organa nalazi se više ulevo, na samom telu ili repu pankreasa.

Kakvi su simptomi raka pankreasa?

Bol u gornjem delu trbuha koji obično ide do leđa. Pored toga, kako izrasta koji se uglavnom javlja na glavi pankreasa, stvara pritisak na žučne puteve i dovodi do njihove opstrukcije, čest simptom je postepena pojava žutice. Pacijent je bez imalo apetita, gubi u težini i oseća se sve slabijim.

Kakvi su izgledi za  izlečenje raka pankreasa?

Ne suviše veliki, mada postoje operacije kojima se odstranjuje ceo pankreas i dvanaestopalačno crevo. Na žalost, čak i kod ovako širokih hirurških zahvata, rak se često ne može potpuno odstraniti.

Hoće li posle odstranjivanja gušterače pacijent dobiti šećernu bolest?

Da. Ali drugi organi obično na sebe preuzimaju metabolizam i pacijent obično ne umire od dijabetesa.

Kolika se dužina života može očekivati pošto se postavi dijagnoza raka na pankreasu?

Obično šest do osamnaest meseci. Ipak, mora se imati na umu da postoje podaci o pojedinim slučajevima kod kojih je posle hirurškog odstranjivanja celokupne žlezde došlo do trajnog izlečenja.