Prof. dr Branislav Bajkin Oralni hirurg Implantolog – Stomatološka ordinacija Medicodent

Prof. dr Branislav Bajkin Oralni hirurg Implantolog – Stomatološka ordinacija Medicodent

Stomatološka ordinacija Medicodent
Doža Đerđa 1
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Branislav Bajkin Oralni hirurg Implantolog
Prof. dr Branislav Bajkin, stomatolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Zubni implanti
Zubni implanti se ugrađuju kao nadoknada jednog ili više nedostajućih zuba. Oni imaju oblik šrafa koji ima zadatak da imitira koren zuba koji nedostaje i ugrađuju se u viličnu kost. Predstavljaju najbolju zamenu za izgubljeni zub, jer se njihovom ugradnjom izbegava brušenje susednih zuba. Izrađuju se od titanijuma, materijala na koji naš organizam dobro reaguje. Obavlja se u lokalnoj anesteziji. Nakon ugradnje potrebno je tri do šest meseci da se implant učvrsti u kosti, nakon čega se stomatološka intervencija nastavlja izradom mostova i krunica.

Implant Zimmer, Biohorizons, PI Bronemark, STRAUMANN
Implanti se ugrađuju na mesto nepostojećeg zuba, a kako bi se nadomestilo njegovo nepostojanje. Izrađuju se od titanijuma, te omogućavaju lakše srastanje sa okolnom kosti. Vrste implanta koji se ugrađuju jesu Zimmer, Biohorizons, PI Bronemark i STRAUMANN.

Peizohirurgija
Piezohirurgija je mlada grana hirurgije čijim uvođenjem je došlo do velikog napretka u stomatologiji. Zahvaljujući piezohirurgiji olakšan je rad u hirurgiji i pruža se veći komfor pacijentima. Zahvaljujući piezoelektričnim i ultrazvučnim trodimenzionalnim mikrovibracijama, bez upotrebe rotirajućih svrdala i freza, a na kojima se zasniva piezohirurgija, dobijen je potpuno atraumatski način obrade kosti što kao rezultat ima drastično manji postoperativni otok. Piezohirurgijom se, zbog velike preciznosti i intraoperativne vidljivosti, postiže minimizovanje oštećenja mekih tkiva, gubitak koštane mase, štite se zubne strukture, umanjuje se krvarenje i zarastanje je mnogo brže.

Suprastruktura za implant
Suprastruktura povezuje implant i krunicu ili je nosač mostova ukoliko nedostaje više zuba. Izrađene su od titanijuma ili keramike. Keramičke suprastrukture se ugrađuju ukoliko želite da izbegnete prosijavanje kroz krunicu.

Hirurško vađenje neizniklih zuba u sklopu ortodontskog tretmana
Vrši se u cilju uklanjanja štetnog učinka neizniklog zuba na iznikle zube. Savetuje se i najčešće radi kod mlade populacije koja pati od ortodontskih anomalija, kao i u sklopu pripreme za ortodontsko lečenje.

Hiruško lečenje paradontopatije (režanj operacija)
Hiruško lečenje paradontopatije (režanj operacija) je intervencija tokom koje odižemo gingivu, pravimo režanj, te vidljivi koren zuba i procesima izmenjenu gingivu sa druge strane čistimo direktnom metodom. Nju najčešće izvodimo na grupi zuba koji su obuhvaćeni uznapredovalom parodontopatijom, a kod kojih je zbog dubine parodontolnog džepa bilo nemoguće očistiti ga.

Hirurško lečenje cista vilice
Upalne i razvojne ciste stomatognatog sistema se otkrivaju na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog pregleda i RTG analiza. One se takođe leče hirurškim putem, najčešće u lokalnoj anesteziji.

Predprotetska hirurgija
Predprotetska hirurgija obuhvata skup hirurških intervencija na mekim i koštanim tkivima čiji je cilj stvaranje boljih uslova za izradu definitivnog protetskog rada.

Lečenje oboljenja parodoncijuma
Oboljenja parodoncijuma predstavljaju široko rasprostranjen zdravstveni problem koji često pored gubitka zuba ima i negativan uticaj na ceo organizam. Potrebno je na vreme otkriti i edukovati pacijenta, koliko je bitno pravilno održavanje higijene usta i zuba. To je prvi korak u lečenju ovog oboljenja. Lekar može da primenjuje metode daljeg lečenja i to: uklanjanje mekih i čvstih zubnih naslaga, kiretaža parodontalnih džepova, hirurško lečenje parodontopatije, sistemska primena hemioterapeutika.

Hirurško vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba se sprovodi u lokalnoj anesteziji, sa ciljem bezbednog i minimalno invazivnog uklanjanja korenova zuba koje nije moguće izvaditi ambulantnim pristupom.

Vađenje zuba
Vađenje zuba je osnovna i najstarija metoda lečenja bolesti zuba i parodoncijuma. Može se vrlo lako sprovesti u lokalnoj anesteziji, uz puno poštovanje integriteta okolnih zdravih tkiva i anatomskih prostora.

Stomatološki pregled
Stomatološki pregled je najbolja prevencija u borbi protiv karijesa. Preporučuje se dva puta godišnje, a u uslovima saniranih zuba i uspostavljene dobre oralne higijene, obavezan je pregled jednom godišnje. Redovan stomatološki pregled neophodan da bi se sprečili ili rano otkrili odredjeni poremećaji.

Kompozitne (bele) plombe, plombiranje kompozitnim plombama
Prilikom standardne popravke zuba koristimo kompozitne, odnosno bele plombe. One su bolje od starih, crnih, amalgamskih plombi u tom smislu što se vezuju za zub putem velikog broja veza u mikropukotinama gleđi i dentina povećavajući površinu kojom se za njega vezuju. Pored toga, hermetički se zatvara kavitet, odnosno prostor unutar zuba koji ostaje kada se ukloni inficirano tkivo. Na taj način se sprečava prodor mikroorganizama u manje otporna zubna tkiva.

Amalgam plombe
Amalgam plombe se koriste samo za izuzetno velike kvarove i za zadnje zube koji treba da podnesu jak pritisak. One se samo mehanički uglavljuju u kavitet koji se pravi tako da je širi na dnu nego na površini, kako bi se sprečilo njegovo ispadanje. Kada se amalgam stvrdne dolazi do njegove mikronske kontrakcije, odnosno skupljanja. Ono je sasvim dovoljno da kroz nastalu pukotinu prođe pljuvačka. Vremenom se rastvara podloga koja se nalazi ispod plombe i razvija se karijes ispod nje.

GJC plombe (glas-jonomer cementi)
GJC plombe (glas-jonomer cementi) koristimo za direktnu restauraciju zuba. Oni ostvaruju sa gleđi i dentinom veoma dugotrajne hemijske veze čime se obezbeđuje njihova trajnost. Ove plombe imaju posebnu primenu u dečijoj stomatologiji.

Lečenje kanala korena zuba (endodoncija), endodontska terapija ili vađenje zubnog živca (pulpe)
Lečenje kanala korena zuba podrazumeva vađenje zubnog živca iz kanala korena, nakon čega ga širimo i punimo odgovarajućim stomatološkim materijalima. Intervencija je u potpunosti bezbolna.

Obrada (čišćenje) paradontalnog džepa
Obrada (čišćenje) paradontalnog džepa obavlja se kada su hronično oboljenje desni (paradontopatija), kao i kamenac, prisutni dug vremenski period, te se ispod krune zuba napravio džep u kojem je nagomilan gnoj. Ona se izvodi hirurški ili nehirurškim zahvatima. U okviru tih zahvata danas se koriste veštački koštani implantati, odnosno veštačka kost. Obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Mehaničko skidanje zubnog kamenca
Mehaničko skidanje zubnog kamenca predstavlja metodu kojom se uklanjaju potencijalni uzročnici parodontopatije. Predstavlja skidanje nataloženih minerala iz pljuvačke koji su se zalepili za zubni plak i omogućili mu da očvrsne. Njega je nemoguće skinuti redovnim pranjem zuba, te se njegovo skidanje obavlja u stomatološkoj ordinaciji.

Ultrazvučno skidanje kamenca
Ultrazvukom se znatno preciznije, brže i u potpunosti bezbolno uklanjaju sve zubne naslage, a koje mogu biti uzročnik parodontopatije. Ultrazvučne vibracije, koje se tom prilikom koriste pomažu u smanjenju broja oralnih bakterija tako što u kontaktu sa pomenutim zracima dolazi do njihovog oštećivanja.

Biografija doktora: Prof. dr Branislav Bajkin Oralni hirurg Implantolog

Prof. dr Branislav Bajkin, stomatolog

 

 • doktor medicine, doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije
 • vanredni profesor Medicinskog fakulteta, Univeritet u Novom Sadu
 • jezici: srpski, engleski, nemački

Obrazovanje

 • 1995-2001  doktor stomatologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999-2007  doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2002-2006  specijalista oralne hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006-2010  doktorske studije, Medicinski fakultet, Univezitet u Novom Sadu

Nastava

 • 2003-2011  asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016-vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • predavač na predmetima: Lokalna anestezija, Oralna hirurgija, Bolesti rizika u stomatologiji, Uvod u naučno-istraživački rad
 • 2014-član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz oralne hirurgije

Članstvo u udruženjima

 • 2002-Srpsko lekarsko drustvo
 • 2006-Stomatološka komora Srbije
 • 2012-Sekretar Stomatološkog komiteta svetske federacije za hemofiliju

Profesionalno iskustvo

 • 2002-2006   stomatolog, Klinika za stomatologiju Vojvodine
 • 2006- oralni hirurg, Klinika za stomatologiju Vojvodine
 • 2002-2008   stručni konsultant u nekoliko privatnih stomatoloških ordinacija
 • 2009- oralni hirurg i implantolog u stomatološkoj ordinaciji Medicodent

Stručna usavršavanja

 • 2005  Concept, Indication and Handling of the Ankylos Implants, Dr. Paul Weigl, Frankfurt University, Germany
 • 2009  “The new Straumann Bone Level Implant”, Strauman Dental Implant System-Introductory course for dentists, Dr. Daniel Hess, Belgrade, Serbia
 • 2012  Basic Training Course for the Dental Implant System NobelReplace Tapered Groovy, Belgrade, Serbia
 • 2013  “Sinus grafts (lateral approach) refine your technique”, Dr. Philippe Khayat, Sofia, Bulgaria
 • 2013  “Implant solutions in difficult cases. Piezosurgery” Dr. Angelo Troedhan, Sofia, Bulgaria
 • 2017  13. Central European Implant Academy, Cracow, Poland
 • 2017  Training on dental care for hemophilia patients, Glasgow UK and Dublin, Ireland

Predavač na naučnim skupovima

 • 2014   WFH 2014 World Congress, Melbourne, Australia
 • 2016   WFH 2016 World Congress, Orlando, USA
 • 2016   Predavač na implantološkim kursevima, Zimmer Biomet TSVT

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Branislav Bajkin

Oralni hirurg ImplantologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Stomatološka ordinacija Medicodent

Doža Đerđa 1
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Stomatološka ordinacija Medicodent

Doža Đerđa 1
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Branislav Bajkin u ordinaciji Medicodent pružiće Vam brojne usluge iz oblasti stomatologije, među kojima su: specijalizovane usluge iz domena oralne hirurgije i implantologije, ugradnja najsavremenijih zubnih implanata, preimplantološka hirurška priprema- podizanje sinusa (sinus lift), nadoknada izgubljene kosti koštanim zamenicima i graftovima, piezohirurgija, hirurško lečenje parodontopatije, terapija ogoljenih vratova zuba, terapija zubnih granuloma i cista (hirurško uklanjanje gnojnih kesica na vrhovima korena zuba), obično i hirurško vađenje umnjaka i zaostalih korenova, lečenje infekcija zubnog porekla, hirurško izvlačenje zuba u sklopu ortodontskog tretmana i stomatološke intervencije kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima.

Stomatološka ordinacija Medicodent
Doža Đerđa 1
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: