Doc. dr sci med. Violeta Kolarov Pulmolog Alergolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov Pulmolog Alergolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc. dr sci med. Violeta Kolarov Pulmolog Alergolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

  • Pulmološki pregled, Cena 3.000,00 dinara.
  • Spirometrija, Cena 1.500,00 dinara.
  • Alergološko testiranje, Cena 3.500,00 dinara.

Biografija doktora: Doc. dr sci med. Violeta Kolarov Pulmolog Alergolog

Rođena je 1974. godine u Novom Sadu, nakon srednje medicinske škole “7. April” u Novom Sadu upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu gde diplomira 2000. g. Iste godine se zaposlila u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, gde i danas radi. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je 2007. godine. Januara 2013.g. izabrana je za asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Iste godine stekla je zvanje Primarijusa. Juna 2014. g. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena depresije kod pacijenata sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća”. Marta 2015.g. položila je subspecijalistički ispit iz Alergologije sa završnim radom “Plućna oboljenja sa eozinofilijom”  na medicinskom fekultetu u Novom Sadu. Јuna 2018.g. izabrana u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Nagrađena je nagradom Univerziteta Novi Sad za mentorstvo studentskog rada koji je postigao izuzetne rezultate na 58. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem.

Godine 2018. završila je Evropsku školu spirometrije.

Bavi se naučnim radom. Aktivno učestvuje na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Govori engleski jezik.

Autor i koautor je u preko 50 stručnih i naučnih radova iz oblasti pulmologije koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima, od kojih je 10 publikovano u indeksiranim međunarodnim časopisima.

Radi na odeljenju za astmu, Klinike za opštu pulmologiju, Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Tokom svoje profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u lečenju pacijenata sa astmom, kako bolničkih tako i ambulatnih pacijenata kroz ambulantni rad u Alergološkoj ambulanti Instituta za plućne bolesti Vojvodine gde se sprovodi dijagnostika astme; redovni kontrolni pregledi pacijenata sa astmom; alergološka ispitivanja (kutano testiranje na standardne inhalatorne alergene), primenjuje se biološka terapija kod pacijenata sa teškom astmom.

Koordinator i istraživač je u nekoliko kliničkih studija iz oblasti astme i hronične opstruktivne bolesti pluća.

Član je stručnih i naučnih asocijacija, među kojima su:

  • Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
  • Lekarska komora Srbije
  • Pneumoftiziološka sekcija Vojvodine
  • Alergološka sekcija Vojvodine
  • Evropsko respiratorno udruženje

Zakazivanje pregleda

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov

Pulmolog AlergologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov, pulmolog – alergolog u ordinaciji Limana obavlja Pulmološki pregled, Spirometriju i Alergološko testiranja.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,