Domovi zdravlja Alibunar – Dom zdravlja Alibunar – Ambulanta Seleuš

Dom zdravlja Alibunar
Zdravstvena Stanica
Maršala Tita 78, 26351 Seleuš
Tel: 013/649-113

Preporuka strane: