Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Borča

Dom zdravlja Borča I
Adresa: Ivana Milutinovića 10, Beograd 
Telefon: 011/3324-578; 011/3324-530; 011/2722-647; 011/2722- 643; 011/2722-649

Call centra na telelefon 011/715 5 400

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/3324-578

Služba za zdravstevenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem
Kontakt tel. 011/3324-530

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
Kontakt tel. 011/2722-649

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2722-647

Služba kućnog lečenja i nege u ogranku
Kontakt tel. 011/2722-643

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2722-652

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti
Kontakt tel. 011/2722-643

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/2722-649

Ambulanta u osnovnoj školi Stevan Sremac
Adresa: Trg Oslobodjenja 3

Ambulanta u osnovnoj školi Rade Drainac
Adresa: Kovilovska

Ambulanta Borča III
Adresa: Bratstva jedinstva 115
Kontakt tel. 011/3324-358

Ambulanta Ovča
Adresa: Borisa Kidriča 59
Kontakt tel. 011/2731-573; 2731-990

 

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: