Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Bukovac – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Bukovac – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Karađorđeva 190, Bukovac
Telefon: 021/826-013

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: