Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Bulevar – Služba zdravstvene zaštite žena

Dom zdravlja Bulevar – Služba zdravstvene zaštite žena
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad
Telefon: 021/4879-000, 4879-512, 4879-511

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: