Domovi zdravlja Inđija – Dom zdravlja Inđija

Dom zdravlja Inđija
Ulica: Srpskocrkvena 5, 22320 Inđija
Telefon: 022/561-282

Telefoni Doma zdravlja u Indjiji:
centrala 022/561-282,
fax 510-035
Sekretarica direktora 510-035
Pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove 560-508
Pomoćnik direktora za finansijske poslove 560-804
Pedijatrijska služba 561-036
Dispanzer za žene 561-282 lokal 138
Služba hitne medicinske pomoći 560-805
Dispanzer medicine rada 561-037
Magacin 560-507
Apoteka 561-474
Ambulanta Beška 570-030
Služba hitne medicinske pomoći Beška 570-015
Apoteka Beška 570-038
Ambulanta Krčedin 500-306
Ambulanta Novi Karlovci 584-015
Ambulanta Novi Slankamen 591-403
Ambulanta Maradik 506-608
Ambulanta Čortanovci 580-028
Ambulanta Ljukovo 587-978
Ambulanta Jarkovci 504-808

Preporuka strane: