Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Izvršno Veće – Služba opšte medicine

Dom zdravlja Izvršno Veće – Služba opšte medicine
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
Telefon: 021/4874-435

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: