Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Jovan Jovanović Zmaj – Služba zdravstvene zaštite žena

Dom zdravlja Jovan Jovanović Zmaj – Služba zdravstvene zaštite žena
Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 19, Novi Sad
Telefon: 021/4879-577,4879-569, 4879-570

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: