Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Jug Bogdana – Služba opšte medicine

Dom zdravlja Jug Bogdana – Služba opšte medicine
Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad
Telefon: 021/529-090

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: