Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Jugovićevo – Služba opšte medicine

Dom zdravlja Jugovićevo – Služba opšte medicine
Adresa: Tarasa Ševčenka 1, Novi Sad
Telefon: 021/511-999

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: