Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Karaburma

Dom zdravlja Karaburma
Adresa: Pane Djukica 7, Beograd
Telefon: 011/2771-172; 2772-422

Call centra na telelefon 011/715 5 400

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba kućnog lečenja
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/2771 – 172

Ambulanta Višnjička banja
Adresa: Sestara Bukumirović 1a
Kontakt tel. 011/2782-468

Ambulanta Slanci
Adresa: Maršala Tita 50
Kontakt tel. 011/2776-290

Ambulanta Veliko selo
Adresa:Beogradska 79
Kontakt tel. 011/2784-729

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: