Domovi zdravlja Kovačica – Dom zdravlja Kovačica – Ambulanta Padina

Dom zdravlja Kovačica
Ambulanta Padina
Trg Oslobođenja 14, 26215 Padina
Tel: 013/668-601

Preporuka strane: