Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Kovilj – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Kovilj – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Svetozara Miletića 5, Kovilj
Telefon: 021/2989-577

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: