Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Krnjača

Dom zdravlja Krnjača
Adresa: Grge Andrijanovića 8, Beograd
Telefon: 011/2085-706

Call centra na telelefon 011/715 5 400

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/ 2085-706

Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem
Kontakt tel. 011/2712-580

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2712-702

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2712-702

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kontakt tel. 011/2712-705

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/2712-386
Ambulanta KOTEŽ
Adresa: Slavka Kolara bb
Kontakt tel. 011/2711-553

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: