Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite dece

Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite dece
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad
Telefon: školsko: 021/4879-213, predškolsko: 021/4879-22

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: