Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite radnika

Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite radnika
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad
Telefon: 021/4879-000

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: