Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite žena

Dom zdravlja Novo Naselje – Služba zdravstvene zaštite žena
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad
Telefon: 021/4879-000, 4879-266

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: