Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Novo Naselje – Služba opšte medicine

Dom zdravlja Novo Naselje – Služba opšte medicine
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad
Telefon: 021/4879-231, 4879-238, 4879-243

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: