Domovi zdravlja Opovo – Dom zdravlja Opovo

Dom zdravlja Opovo
Borisa Kidriča 6, 26204 Opovo
Tel: 013 681 104, 013 681 108

Preporuka strane: