Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Padinska Skela

Dom zdravlja Padinska Skela
Adresa: Nova bb, Beograd
Telefon: 011/8871-721; 011/8871-783

Call centra na telelefon 011/715 5 400

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/8871-721

Interno odeljenje
Kontakt tel. 011/8871-721

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/8871-721

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/8871-787

Služba za laboratoijsku dijagonostiku
Kontakt tel. 011/8871-232

Služba za zdravstevenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem
Kontakt tel. 011/8871-783

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
Kontakt tel. 011/8871-783

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/8871-783

Ambulante JABUČKI I GLOGONJSKI RIT
Kontakt tel.011/2731-388
064/82 09 510

Ambulante KOVILIVO I DUNAVAC
Kontakt tel. 011/8871-248
064/82 09 594

Ambulante BESNI FOK I VRBOVSKI
Kontakt tel.011/8811-069
064/80 41 632

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: