Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Petrovaradin – Služba zdravstvene zaštite dece

Dom zdravlja Petrovaradin – Služba zdravstvene zaštite dece
Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin
Telefon: 021/6433-361

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: