Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Petrovaradin – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Petrovaradin – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin
Telefon: 021/4879-000

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: