Domovi zdravlja Novi Sad – Dom zdravlja Petrovaradin – Služba zdravstvene zaštite žena

Dom zdravlja Petrovaradin – Služba zdravstvene zaštite žena
Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin
Telefon: 021/4879-000, 6433-768

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

 

Preporuka strane: