Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Rakovica – Zdravstvene stanice i Ambulante

Dom zdravlja Rakovica
Adresa: Kraljice Jelene 22
11090 Beograd – Srbija
Centrala: 011/3054-401

Zdravstvena stanica Kanarevo brdo
Adresa: Srpskih udarnih brigada 6
Centrala: 3052-000

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 3052-033, 3052-063, 3052-058, 3052-050
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece (predškolsko), 3052-025
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (školsko), 3052-064
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, 3052-041
Služba za konsultativno – specijalističku delatnost:

  • internista, 3052-074;
  • socijalni radnik, 3052-084;
  • ORL, 3052-078;
  • psiholog, 3052-085;
  • oftamolog, 3052-079;
  • neuropsihijatar, 3052-081.

Služba za radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku:
utrazvuk abdomena, štitaste žlezde i srca, 3052-035;
rendgen, 3052-038;
laboratorija, 3052-052.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3052-095, 3052-094, 3052-093
snimanje zuba, 3052-091;
stomatološka protetika odraslih, 3052-089.

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije, 3052-010, 3052-013, 3052-016, 3052-018
Odsek kućnog lečenja i zdravstvene nege, 3593-808
Služba polivalentne patronaže, 3052-060

Zdravstvena stanica Labudovo brdo
Adresa: 11. krajiške divizije 57
Centrala: 2335-355

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 2335-985
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece (predškolsko), 2321-041
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, (školsko), 2321-041

Zdravstvena stanica Resnik
Adresa: Edvarda Griga 18
Centrala: 6549-007

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 6549-112; 7589 800; 7589 801
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece i omladine (predškolsko i školsko), 6549 118

Zdravstvena ambulanta IMR
Adresa: Patrijarha Dimitrija 7
tel. 3564-050

Zdravstvena ambulanta ZIN
Adresa: Pionirska 2
tel. 3544-734

Stomatološke ambulante u školama službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu:

OŠ Ivo Andrić , Ivana Mičurina 38, 3593-958
OŠ Kosta Abrašević, Slavka Miljkovića 83, 8041-221, 8041-792
OŠ Vladimir Rolović, Omladinsko šetalište 10, 2332-882
OŠ Branko Ćopić, Vidikovački venac 73, 2333-917
OŠ Nikola Tesla, dr Milivoja Petrovića 6, 3582-563
OŠ Franc Prešern, Stanka Paunovića 45, 3581-528
OŠ Đura Jakšić, Kanarevo brdo 2, 3582-264
OŠ 14. Oktobar, Gočka 40, 2337-978
XV beogradska gimnazija, Gočka 40, 2322-808, 2322-809
SŠ Petar Leković, Vukasovićeva 21a, 3594-104, 3592-404
MŠ Radoje Dakić, Miška Kranjca 7, 3583-625

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

 

Preporuka strane: ,