Domovi zdravlja Ruma – Dom zdravlja Ruma – Ambulanta Mali Radinci

Dom zdravlja Ruma
Zdravstvena Stanica Mali Radinci
Iriška 2, 22400 Mali Radinci
Tel: 022/457-688

Preporuka strane: