Domovi zdravlja Subotica – Dom zdravlja Subotica – Ambulanta Tavankut

Dom zdravlja Subotica
Zdravstvena ambulanta Tavankut
Marka Oreškovića Bb, 24214 Donji Tavankut
Tel: 024/476-7002

Preporuka strane: