Domovi zdravlja Trgovište – Dom zdravlja Trgovište

Dom zdravlja Trgovište
Ulica: Kralja Petra I bb, 17525 Trgovište
Tel: 017/452-294

Preporuka strane: