Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Žarkovo

Dom zdravlja Žarkovo
Adresa: Spasovdanska 4, Beograd
Telefon: 011/2050-400, 011/2399-798

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Telefon: 011/2050-460

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i mladih
Telefon: 011/2050-440 (pedijatrija), 2050-450 (školsko)

Logoped
Telefon: 011/2050-434

Psiholog
Telefon: 011/2050-435

Ultrazvuk
Telefon: 011/2050-422

Laboratorija
Telefon: 011/2050-425

Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti
Telefon: 011/2050-425

Odeljenje interne medicine i kardiologije
Telefon: 011/2050-421

Stomatologija
Telefon: 011/2050-474

Dečija stomatologija
Telefon: 011/2050-470, 2050-471

Ortopedija vilice
Telefon: 011/2050-472

Kućno lečenje
Telefon: 011/2507-954

Opšta medicina
Telefon: 011/2399-798

Odeljenje polivalentne patronaže
Telefon: 011/2511-738

Razvojno savetovalište
Telefon: 011/2050-436

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: ,