Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Železnik

Dom zdravlja Železnik
Adresa: Srpskih vladara 10, Beograd
Telefon: 011/2052-901

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Telefon: 011/2052-943

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i mladih
Telefon: 011/2052-940(pedijatrija), 2052-945(školsko)

Odeljenje interne medicine
Telefon: 011/2052-966

Stomatologija
Telefon: 011/2052-930

Dečija stomatologija
Telefon: 011/2052-931,2052-932

Ortopedija vilice
Telefon: 011/2052-932

Zubna tehnika
Telefon: 011/2052-922

Kućno lečenje
Telefon: 011/2052-906

Opšta medicina
Telefon: 011/2052-910; 2052-912

Odeljenje polivalentne patronaže
Telefon: 011/2052-944

Odeljenje otorinolaringologije
Telefon: 011/2052-963

Odeljenje oftamologije
Telefon: 011/2052-964

Fizikalna medicina i rehabilitacija
Telefon: 011/2052-917,2052-925

Laboratorija
Telefon: 011/2052-915

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Preporuka strane: ,