Domaćin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Domaćin, izraz za organizam u kome se nalaze klice, parazit, ili se u njemu odvija neki pataloški proces.

Preporuka strane: