Dominantna karakteristika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dominantna karakteristika, crta, karakteristika koja teži da se nasleđuje; suprotno od recesivne karakteristike.

Preporuka strane: