Domovi zdravlja Alibunar – Dom zdravlja Alibunar – Ambulanta Lokve

Dom zdravlja Alibunar
Ambulanta Lokve
Trg Oslobođenja 4, 26361 Lokve
Tel: 013/646-201

Preporuka strane: