Dr Aleksandar Patrnogić Hirurg – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Dr Aleksandar Patrnogić Hirurg – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Aleksandar Patrnogić Hirurg
Dr Aleksandar Patrnogić, lekar hirurg Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Operacija tumora dojke
Hirurgija dojki: Zavisno od veličine tumora, veličine vaše dojke, kliničke i mamografsko-ultrazvučne prezentacije hirurg-onkolog će vam predočiti vrstu operacije koja je najoptimalnija za vas. Operacije mogu biti poštedne ili radikalne. Poštedne operacije podrazumevaju ostranjenje patološke promene sa manjom zonom zdravog tkiva , nazivaju se još i tumorektomije, segmentektomije ili kvadrantektomije. Ovu vrstu intrevencija kod karcinoma obavezno prati i ozračivanje te dojke. Druga vrsta intrevencija se naziva radikalna, kada se odstranjuje čitava dojka. Dalje lečenje ovih pacijentkinja zavisi od brojnih faktora (prisustva metastaza, patoistološkog tipa tumora, histološkog gradusa i hormonskih receptora…).
Savremeni trend su radikalne operacije sa poštedom kože i regije bradavice i istovremenom ili naknadnom rekonstrukcijom dojke i uzrdanjom implantata (subkutana masetkomija sa implantatom).
Za ove vrste intervencija neohodno je bolničko lečenje uz adekvatna pripremu pošto se vrše u opštoj anesteziji.
Bitno je da izaberete hirurga , steknete poverenje tokom razgovora sa njim i posle operacije se pridržavate svih uputstava i redovno se kontrološete.

Uvećanje grudi (augmentacija)
predstavlja promenu veličine, položaja ili oblika dojki. Obično se žene opredele za ovu vrstu intervencije nakon trudnoće i dojenja, kada dojke izgube svoj tonus i volumen. Ova estetska procedura se, naravno, može izvršiti i pre trudnoće, posebno u devojaka kod kojih postoji izražena asimetrija u veličini dojki. Neophodno je sačekati da prođe period rasta i razvoja, da devojka navrši 18.godinu života.
Ova intervencija se u tehničkom-hiruškom aspektu može načiniti na nekoliko različitih načina. Koja vrsta ugradnje implantata, a posebno veličina koja će se ugraditi, zavise od vaše želje i onoga što vam hirurg predoči kao najbolje rešenje za vašu konstituciju.
U razgovoru sa operatorom iznesite svoje želje, efekat koji želite da postignete, a on će vas sa stanovišta zdravlja obavestiti o mogućnostika i limitima intervencije.

Podizanje grudi (mastopexia)
predstavlja hirušku intrevencijuu kojom se menja položaj i izgled dojki. Intrevencija se uglavnom izvodi nakon dojenja, kada grudi izgube svoju čvrstinu, punoću i dodje do njihovog spada.
Tehnički pristup koji će hirurg koristiti prilikom ove intrevencije prevashodno zavisi od kavliteta i strukture vaših dojki. U nekim slučajevima je pored podizanja grudi neophodna i ugradnja implantana kako bi se postigao adekvatan estetski efekat,
U razgovoru sa hirurgom biće vam predočene vrste operativnih tehnika, rizici i moguće komplikacije.

Smanjenje grudi (redukcija)
predstavlja smanjenje veličine grudi koje prati promena položaja i oblika grudi. U nekih žena velike grudi predstavljaju isključivo estetski problem, ali ne retko to je i zdravstveni problem. Žene sa izrazito velikim grudima osećaju bolove u kičmi, vremenom dolazi do njenog deformiteta i bržeg nastanka degenerativnih promena. Ove žene umeju da imaju i manjnje bitan, ali ne i zanemarljiv problem sa pronalaženjem adekvatne garderobe, grudnjaka , radne odeće.
Ova vrsta intervencije je tehnički složenija od prethodno navedenih estetskih zahvata. Neophodno je da se opredelite za hirurga sa velikim iskustvom ukoliko planirate ovu vrstu operacije.

Biografija doktora: Dr Aleksandar Patrnogić Hirurg

Dr Aleksandar Patrnogić, lekar hirurg Novi Sad

Medicinski fakultet – Univerziteta u Novom Sadu, smer opšta Medicina 1992 – 2000, stručni ( drzavni ) ispit 2001.
Škola rezervnih oficira sanitetske službe – Vojnomedicinska Akademija Beograd 2000-2001.

Specijalizacija iz Opšte hirurgije – započeo školske 2001/2002, Završio sa odličnim uspehom 2006.

Na Institutu za Onkologiju Vojvodine – Klinika za Operativnu Onkologiju – kao opšti hirurg.

Nov. 2009 Univerzitetski Klinički Centar Ljubljana , klinika za gastrohirurgiju – odeljenje kolorektalne i hepatobilijarne hirurgije u trajanju od mesec dana .

Okt. 2010 Univerziteski klinički centar Motol , Karlov Univerzitet U Pragu , II hiruška klinika – odeljenje kolorektalne i digestivne hirurgije , u trajanju od mesec dana.

Mart.2011 Univerzitetska klinika za hepatobilijarnu hirurgiju – Bolnica Paul Brousse, u čijoj organizaciji je održana škola multimodalnog lečenja hepatalnih metastaza kolorektalnog carcinoma (Surgery of the CRC liver metastasic disease)

Učesnik mnogobrojnih domaćih i stranih stručnih skupova ,Hiruških sekcija SLD , udruženja Onkoloških hirurga Srbije ,kao i stručnih skupova u organizaciji Instituta za Onkologiju Vojvodine

Zakazivanje pregleda

Dr Aleksandar Patrnogić

HirurgMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Aleksandar Patrnogić, specijalista hirurg, poseduje višegodišnje iskustvo i stručno usavršavanje iz oblasti hirurgije dojki i to: operacija tumora dojke, uvećanje grudi, podizanje grudi i smanjenje grudi.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: