Dr Andrea Đuretić Pedijatar alergolog – Poliklinika Uromedica

Dr Andrea Đuretić Pedijatar alergolog – Poliklinika Uromedica

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Andrea Đuretić Pedijatar alergolog
Dr Andrea Đuretić pedijatar alergolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Pedijatrijski pregled i lečenje bolesne dece
Obavlja se pregled deteta tokom kojeg se vrši dijagnostika i lečenje najčešćih oboljenja u dečijem dobu, a takođe po potrebi dete se šalje na dalje ispitivanje tj. upućuje se subspeciajlisti za određene grane pedijatrije, radi dodatne dijagnostike i adekvatnog tretmana.

Pedijatrijski pregled i savetovalište za zdravu decu
Praćenje telesnog, motornog i psihičkog razvoja odojčeta i deteta iz meseca u mesec. Rešavaju se problemi u vezi sa ishranom, obavlja se kompletan pedijatrijski pregled, merenje telesne težine, telesne dužine i obima glave, prati se kalendar vakcinacije i meseci kada je potrebno uraditi neki od laboratorijskih testova.

Vakcinacija dece
Obavlja se usluga vakcinacije dece protiv žutice, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečiej paralize, hemofiliusa tipa B, malih boginja, rubeole, zaušaka, streptokoka pneumonije i varičele (ovčijih boginja).

Alergološki pregled
Tokom specijalističkog pregleda prvo se uzimaju detaljni anamnestički podaci od pacijenta ili roditelja ukoliko je u pitanju dete. Na osnovu dobijenih podataka usmerava se dalja dijagnostika, fizički pregled uha, grla, nosa.

Inhalatorni testovi
Obavlja se kompletan specijalistički pregled koji obuhvata prikupljanje anamnestičkih podataka i fizički pregled. Nakon pregleda, izvode se inhalatorni testovi na osnovu kojih se otkriva alergija na kućnu prašinu, bakterije, grinje, plesan, dlake životinja, perje i polen trave i korova.

Nutritivni testovi
Nakon specijalističkog pregleda koji obuhvata prikupljanje anamnestičkih podataka i fizički pregled pacijenta, obavljaju se nutritivni testovi pomoću kojih se otkriva alergija na jaja, brašno, mleko, kikiriki i druge namirnice.

Biografija doktora: Dr Andrea Đuretić Pedijatar alergolog

Dr Andrea Đuretić pedijatar alergolog

Dr Andrea Đuretić rođena je 1.5.1970. godine u Vrbasu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1995. godine, sa prosečnom ocenom 8,23. Od 1997. godine zaposlena je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, u Novom Sadu. Specijalistički ispitiz pedijatrije položila je 2003. godine, sa odličnom ocenom. Supspecijalističke studije iz oblasti alergologije i kliničke imunologije upisuje 2006. godine, na Univerzitetu u Beogradu. Usmeni deo ispita brani 2008. godine. 2011. godine upisuje doktorske studije, odsek klinička medicina, na Univerzitetu u Novom Sadu. Radi kao specijalista pedijatar na Odeljenju alergologije i imunologije, šef je Imunološke laboratorije. Autor je 13 radova, prisustvovala je velikom broju domaćih i stranih naučnih i stručnih skupova. Učestvuje u radu Pedijatrijske sekcije SLD-DLV.

Zakazivanje pregleda

Dr Andrea Đuretić

Pedijatar alergologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Andrea Đuretić, pedijatar-alergolog, u poliklinici Uromedica obavlja pedijatrijski pregled zdrave i bolesne dece, lečenje bolesne dece, savetovalište za zdravu decu, vakcinaciju dece, alerološki pregled, nutritivne i inhalatorne testove.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: