Dr Božana Stepanov Ginekolog Akušer – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Dr Božana Stepanov Ginekolog Akušer – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Božana Stepanov Ginekolog Akušer
Dr Božana Stepanov ginekolog-akušer

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Ginekološki pregled
Svaka seksualno aktivna žena trebalo bi da ide na preventivni ginekološki pregled jednom godišnje. U slučaju da dođe do kašnjenja u dobijanju prve menstruacije (nakon 16. godine), ukoliko izostane menstruacija, ukoliko se jave bolovi u donjem delu trbuha, nastupi krvarenje u postmenopauzi itd. potrebno je obaviti vanredni ginekološki pregled.Sam vaginalni pregled se sastoji iz dva dela: pregleda spekulumom (posebnim instrumentom) i bimanuelnog pregleda (obavlja se rukama) koji se ne obavlja uvek naročito ako se pristupa ultrazvučnom pregledu.

Ultrazvučni pregled
Ultrazvučni pregled ginekologu omogućava da vidi kako izgledaju unutrašnji reproduktivni organi – jajnici i materica i otkriti eventualni poremećaji ili bolesti.

Ultrazvučna dijagnostika trudnoće
Ultrazvučna dijagnostika trudnoće je metoda kojom se može utvrditi trudnoća već nakon 3 nedelje od oplodnje, odnosno nakon 5-7 dana od izostanka menstruacije. Prvi UZ pregled u trudnoći je važan da bi se utvrdilo mesto trudnoće, tj. da li je trudnoća u materici ili van nje (što je nepoželjan nalaz), da bi se utvrdila vitalnost trudnoće, broj plodova i verovatni termin porođaja (VTP).

Rano otkrivanje urođenih anomalija ploda ultrazvukom
Rano otkrivanje urođenih anomalija ploda je imperativ ultrazvučne dijagnostike u trudnoći. Ono je važno kako bi se što pre završila takva trudnoća ukoliko je anomalija ploda teška i ne može se ukloniti operacijom nakon porođaja. Rano otkrivanje anomalija ploda obavlja se tokom pregleda između XII i XIV nedelje trudnoće.

3D i 4D ultrazvučni pregled
Današnji ultrazvučni aparati su toliko uznapredovali da prikazuju plod u tri dimenzije (3D ultrazvuk) i to u funkciji vremena – četvrta dimenzija (4D ultrazvuk). Tokom ovog pregleda videćete kako Vaša beba izgleda, kako se ponaša itd. Ovi pregledi se snimaju, tako da svaka pacijentkinja fotografiju ili videozapis pregleda bebe.

Kardiotokografija (CTG)
Kardiotokografija je grafički prikaz srčanog rada bebe u toku trudnoće. CTG se najčešće obavlja nakon 34. nedelje trudnoće, a nakon 36. nedelje ovaj pregled se preporučuje svim trudnicima na svakih 7 dana sve do porođaja.

Juvenilna ginekologija (dečija i adolescentna ginekologija)
U periodu detinjstva su reproduktivni organi u stanju funkcionalnog mirovanja, te su i problemi izuzetno retki. To ipak ne znači da se oni ne javljaju. Najčešće dolazi do problema kao što su: zapaljenje spoljašnjih polnih organa, prevremeni pubertet, postojanje stranog tela u vagini, urođene anomalije i krvarenja. Ali, mogu se javiti i ozbiljnija oboljenja poput
tumora materice i jajnika. Juvenilna gnekologija je ta koja se bavi oboljenjima polnih organa kod dece. Ginekološki pregled nije nimalo bolan i ne izaziva povrede himena. Međutim, on je i za većinu odraslih žena ponekad neprijatno iskustvo, te je neophodno da ginekološki pregled devojčica obavi ginekolog koji je osposobljen baš za tu vrstu pregleda. Za dečiju i adolescentnu ginekologiju je veoma važan i ultrazvučni pregled. On se obavlja pri punoj, ali ne prepunoj mokraćnoj bešici.

Savetovalište za reproduktvino zdravlje
Savetovalište za reproduktivno zdravlje je tu za Vas ukoliko su Vam potrebni odgovori na pitanja u vezi sa problemima kao što su seksualno prenosive bolesti, infekcije urogenitalnog trakta, karcinom itd.

PAPA bris (Papanicolau bris, PAPA test)
PAPA bris je citološki pregled brisa grlića materice koji ukazuje na sumnjive promene na grliću materice. PAPA test bi trebalo obavljati jednom godišnje počevši od 21. godine života ili 3 godine od početka seksualnih odnosa. U slučaju da je nalaz sumnjiv, savetuju se dodatne analize s ciljem rane dijagnostike i prevencije ili lečenja kancera.

Kolposkopija (kolposkopski pregled)
Kolposkopija je metoda posmatranja specijalnim optičkim isntrumentom sa uveličanjem, gde se grlić materice premazuje specijalnom tečnošću i posmatra kako je on boji. Ukoliko se desi da je kolposkopski nalaz sumnjiv, često se radi LOOP isecanje sumnjive promene koja se šalje na patohisološki pregled.

Bris na infekcije HPV-om (HPV bris)
HPV bris, odnosno bris kontrola na postojanja infekcije HPV-om ima ograničen značaj u prevenciji karcinoma grlića materice, jer prisustvo ovog virusa ne znači nužno razvijanje karcinoma. Kod 70-80% žena imunitet žene izbaci virus iz organizma u roku od godinu dana od nastanka infekcije.

Vakcinacija protiv HPV-a
Vakcinacija protiv HPV-a pruža efikasnu zaštitu od dva najčešća tipa HPV-a (tipovi 16 i 18) koji su odgovorni za skoro 2/3 slučajeva raka grlića materice, a često i abnormalne rezultate PAPA testa. Najbolje bi bilo obaviti vakcinaciju pre stupanja u seksualni odnos, jer nakon stupanja u seksualne odnose postoji šansa da su već inficirane jednim ili obama tipovima ovog virusa.

Inseminacija
Inseminacija predstavlja potpomognuto unošenje speratozoida u matericu pomoću katetera u vreme ovulacije, pod uslovom da su oba jajovoda kod žene prohodna. Inseminacija se preporučuje parovima kod kojih postoji umereno smanjen broj i pokretljivost spermatozoida, ukoliko kod žene postoje antitela na spermatozoide, ukoliko žena ima blagi oblik endometrioze, ukoliko žena ima loš kvalitet cervikalne sluzi ili kod parova kod kojih je nepoznat uzrok steriliteta. Inseminacija je bezbolna intervencija, koja se vrši tako što se tanak kateter plasira u kanal grlića materice i kroz njega se špricem u matericu ubacuje obrađeni uzorak sperme koji sadrži najkvalitetnije spermatozoide.

Monitoring razvoja folikula
Monitoring razvoja folikula se vrši pomoću ultrazvučnog aparata i obavlja se dva do tri puta u toku stimulacije.

Hormonske pretrage
Hormonske pretrage se vrše sa ciljem određivanja zrelosti jajne ćelije, te određivanja pravog momenta za stop inekciju (pregnyl) nakon koje sledi inseminacija.

Histerosalpingografija (HSG, provera prohodnosti jajovoda)
Provera prohodnosti jajovoda predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih procedura u toko lečenja steriliteta. Provera prohodnosti jajovoda se vrši samo kod parova  kod kojih je spermogram zadovoljavajući. Provera prohodnosti jajovoda se obavlja pod kontrolom rentgena – HSG i pod kontrolom ultrazvuka – ShySG. Prednost se najčešće daje neinvazivnoj sonohysterosalpingografiji, koja je bezbolna, kratkotrajna i žene je dobro podnose.

Laparoskopija
Laparoskopija je intervencija kojom se sagledava unutrašnjost materice  i karlice. Ona je minimalno invazivna dijagnostička procedura. Laparoskopija umnogome olakšava i pacijentkinjama i lekarima jer se brže, lakše i sa mnogo manjim rizikom dolazi do željene dijagnoze i efekta. Njome se mogu operisati ciste jajnika (cistektomija), miomi materice (miomektomija), priraslice, endometrioza i vanmaterična trudnoća.

Histeroskopija
Histeroskopija je endoskopska metoda tokom koje se pomoću tankih optičkih instrumenata i svetala ulazi u materičnu duplju, pregleda se materična šupljina i po potrebi odstranjuju patološki nalazi – miomi, polipi, hiperplastični endometri, karcinom, zaostale spirale itd. Intervencija se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji. Nakon dilatacije (širenja) grlića materice, u materičnu duplju se uvodi resectoskop (insrument za operacije) sa optikom pod kontrolom kamere.

LOOP
LOOP je intervencija kojom se otklanjaju promene koje se zovu displazije ili neoplazije. Ona po svojoj genezi prethode karcinomu, te njihovim ukljanjanjem sprečavamo nastanak istog.
Intervencija se sprovodi u opštoj anesteziji, traje svega nekoliko minuta. Hospitalizacija nije neophodna, a pacijenkinja je već istog dana sposobna za svakodnevne aktivnosti.
Uzeti uzorak tkiva šalje se na patohistološki pregled.

Eksplorativna kiretaža
Eksplorativna kiretaža se obavlja u slučaju produženih krvarenja, krvarenja u postmenopauzi, ali i u svim nedovoljno jasnim situacijama. Ona predstavlja dijagnostičku metodu koja se radi u slučajevima postojanja potrebe za materijalom sa materice i grlića sa ciljem postavljanja definitivne dijagnoze. Intervencija se radi u opštoj anesteziji. Zahvat traje oko 15 minuta, a u bolnici se ostaje svega 1 do 2 časa.

Biopsija grlića materice
Biopsija grlića materice je intervencija kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom.

Polipektomija kanala grlića materice (uklanjanje polipa)
Polipektomija predstavlja intervenciju kojom se uklanja polip iz kanala grlića materice.
Uzet uzorak tkiva šalje se na patohistološki pregled. Intervencija se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji. Uklanjanje polipa traje oko 15 minuta, a u bolnici se ostaje svega 1 do 2 časa.

Punkcija ciste (cistektomija)
Ciste predstavljaju šupljine na jajnicima ili oko njih, ispunjene tečnošću, a koje nastaju usled hormonskih poremećaja u organizmu. Uz uredne tumor markere ciste, odnosno, ukoliko ona ispunjava ultrazvučne i laboratorijske uslove, radi se punkcija ciste. Ovim zahvatom se njen sadržaj prazni transvaginalno ili transabdominalno, a zatim šalje na citološke i bakteriološke analize.

Uklanjanje kondiloma (polnih bradavica)
Uklanjanje kondiloma, odnosno način na koji će se oni uklonitizavisi od njihovog izgleda, pozicije i rasporeda. Kondilomi se mogu ukloniti lekovima, hirurškim putem, laserom ili radiotalasima.

Incizija Bartonlijeve žlezde
Incizija Batronlijeve žlezde predstavlja pražnjenje gnojnog sadržaja ove žlezde koji je nastao kao posledica upale. Upala Bartolinijeve železde prate otok i bolna osetljivost na dodir. Incizija Bartonlijeve žlezde se radi u opštoj anesteziji. Intervencija traje oko 15 minuta, a u bolnici se ostaje svega 1 do 2 časa.

Sonohisterosalpingoskopija
Sonohisterosalpingoskopija je metoda kojom se obavlja dijagnostika steriliteta. Izvodi se između prvog i jedanaestog dana ciklusa, obično pre ovulacije i predstavlja ultrazvučno ispitivanje morfologije cervikalnog kanala, šupljine materice, jajovoda i njihove prohodnosti, kao i periadneksalnih područija.

Postavljanje intrauterinog uloška (IUD) (aplikacija, stavljanje spirale)
Stavljanje spirale se preporučuje nakon trudnoća ukoliko žene ne žele da uzimaju oralnu kontracepciju, ali i kod žena preko 40 godina kod kojih se ne preporučuje uzimanje oralnh kontraceptiva. Obavlja se u toku menstrualnog krvarenja

Vađenje intrauterinog uloška (IUD) (ekstrakcija, uklanjanje spirale)
Nakon tri do pet godina, kolika je trajnost ovog kontraceptiva,  preporučuje se njegova zamena. Kao i postavljanje i uklanjanje spirale se obavlja u toku menstrualnog krvarenja.

Prekid trudnoće (abortus)
Ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja, a na ženin zahtev, moguće je obaviti abortus (prekid trudnoće). Intervencija se obavlja u opštoj anesteziji. Traje oko 15 minuta, a u bolnici se ostaje svega 1 do 2 časa. Pre izvođenja abortusa potrebno je obaviti pripremne analize i ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje starost trudnoće.

Labioplastika
Labioplastika je intervencija kojom se koriguje izgled, odnosno smanjuju male i velike stidne usne, ukoliko je žena nezadovoljna njihovom veličinom ili izgledom. Ona se obavlja u slučaju da su male usne veće od velikih, te dovode do neprijatnosti i nelagodnosti u svakodnevnom životu ili ukoliko postoji asimetrija. Pacijentkinje se češće opredeljuju za korekciju malih nego velikih usana, ali moguće je uraditi ih istovremeno, tokom jedne intervencije. Labioplastika, odnosno korekcija – smanjenje stidnih usana se radi isključivo kod odraslih (punoletnih) osoba, kod kojih je završen period rasta i razvoja genitalija.

Neinvazivni prenatalni test NACE
NACE test je jedan od najsavremenijih prenatalnih testova današnjice, koji vam na jednostavan i potpuno bezbedan načinomogućava da sa tačnošću od preko 99 odsto otkrijete da li postoji rizik da beba koju nosite ima neku od najčešćih hromozomskih nepravilnosti. Izvodi se tako što se trudnici izvadi krv, a rezultati se dobijaju unutar 3 dana od prispeće uzorka u laboratoriju.

ERA – test endometrijalne prijemčivosti
Test je namenjen svima koji planiraju trudnoću, a imaju problem sa implantacijom (usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice). ERA test je jednostavna i brza procedura. Uzima se uzorak tkiva endometrijuma (biopsija) koju izvodi ginekolog. Nakon primanja uzorka tkiva, laboratorija analizira ekspresiju 238 gena koji su povezani sa statusom endometrijalne prijemčivosti. ERA prediktor, specijalno dizajniran od strane IVIOMICS-a, obrađuje dobijene podatke i klasifikuje uzorak kao prijemčiv ili ne prijemčiv. Rezultat procedure određuje da li će pacijentkinjin endometrijum biti adekvatan za usađivanje embriona nakon embrio-transfera ili ne, u cikulusu kada je načinjena biopsija. Ukoliko analiza pokaže da je endometrijum prijemčiv za implantaciju, tada se definiše prozor implantacije, tj. tačan dan kada treba sprovesti transfer embriona i povećati mogućnost uspeha celokupnog IVF tretmana.

Biografija doktora: Dr Božana Stepanov Ginekolog Akušer

Dr Božana Stepanov ginekolog-akušer

Dr Božana Stepanov, specijalista ginekologije i akušerstva, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Nakon obavljenog lekarskog staža, u junu 1994. godine položila je stručni ispit. Godine 1995. započela je specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, da bi 2000. godine položila specijalistički ispit.

Nakon položenog specijalističkog ispita do 2003. godine je živela i radila u Italiji, a po povratku u Srbiju osnovala je specijalističku ordinaciju u Inđiji. Radila je u Domu zdravlja Temerin, Domu zdravlja Bač i Domu zdravlja Bački Petrovac kao specijalista ginekologije i akušerstva.

Svoje znanje proširuje u privatnoj Izraelskoj bolnici Ventrum asistovanej reprodukcie ISCARE u Bratislavi (Slovačka) gde je u više navrata od 2008. godine boravila i edukovala se. Tamo je stekla svoja prva znanja iz oblasti lečenja steriliteta i fertiliteta i nastavila svoju edukaciju.

Kao specijalista ginekologije i akušerstva i šef Odeljenja Bulevar Doma zdravlja Novi Sad radila je od 2005. do 2014. godine.

U specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis počela je da radi od 2015. godine i to kao Načelnik specijalističko-konsultativne službe.

Zakazivanje pregleda

Dr Božana Stepanov

Ginekolog AkušerMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Božana Stepanov je ginekolog zaposlen u Specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis koji će Vam pružiti brojne usluge iz oblasti ginekologije. Pored standardnih pregleda i intervencija, posebne oblesti kojima se dr Božana Stepanov bavi jesu: vakcinacija protiv HPV-a, inseminacija, histerosalpingografija (provera prohodnosti jajovoda), labioplastika, i dr. Taktičan prilaz pacijentu i vrhunska usluga, odlikuju dr Božanu Stepanov.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: