Dr Dejan Čelić Nefrolog Imunolog – Poliklinika Atina

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Dejan Čelić Nefrolog
Dr Dejan Čelić, nefrolog, imunolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled nefrologa, Cena: 3000,00 din.
Ovaj specijalistički pregled podrazumeva detaljno ispitivanje funkcije bubrega i mokraćnih kanala. Uz nefrološki pregled obavlja se i ultrazvuk, na osnovu kojeg se mogu se lako, bezbolno i u potpunosti bezbedno otkriva kamen u bubregu, znaci opstrukcije bubrežne funkcije, ciste na bubregu i druge bolesti bubrega i mokraćnih kanala, a čiji simptomi su bol pri mokrenju, često mokrenje, nesposobnost potpunog pražnjenja bešike, nevoljno mokrenje i dr. Pregled je bezbolan i bezbedan. Nakon pregleda pacijent dobija terapiju za lečenje bolesti bubrega i mokraćnih kanala koja je kod njega zastupljena.

Specijalistički pregled imunologa,Cena: 3000,00 din.
Imunološki pregled otkriva o kojem imunološkom poremećaju i bolesti imunog sistema se radi. Detaljna anamneza, pregled i obavljene analize ukazaće na eventualno postojanje imunoloških bolesti, kao što su sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis i druge bolesti. Posle pregleda, specijalista imunolog preporučuje adekvatno terapiju za lečenje imunoloških poremećaja i bolesti imunog sistema.

Biografija doktora: Dr Dejan Čelić Nefrolog

Dr Dejan Čelić, nefrolog, imunolog

Dr Dejan Ćelić rođen je 15.03.1973. u Bečeju, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao je 1992. godine, na kome je i diplomirao 1998. godine. Nakon obaveznog lekarskog staža i položenog državnog ispita zaposlio se u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2005. godine, a subspecijalistički ispit iz nefrologije položio je 2008. godine, sa temom „Učestalost zahvaćenosti organa i organskih sistema u primarnim sistemskim vaskulitisima sa postojanjem nefritisa “.

Magistarsku tezu pod naslovom „Tok i prognoza primarnih sistemskih vaskulitisa sa bubrežnim promenama“ odbranio je 2007. godine, dok je doktorsku tezu pod naslovom „Imunološki aspekti inflamatornih markera u serumu i plodovoj void kao prediktora prevremenog porođaja “ odbranio 2011. godine.

Nakon višegodišnjeg učešća u nastavi na Katedri za internu medicine (Nefrologija i klinička imunologija) u zvanju saradnika i asistenta, 2013. izabran je za docenta na pomenutoj katedri.

Poseduje višegodišnje iskustvo iz oblasti kliničke nefrologije, kliničke imunologije i transplantacije bubrega. Usavršavao se u “Institutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu” (IKEM) u Pragu kao i u “Hospital Clinic” u Barseloni iz domena transplantacije bubrega, zatim u Univerzitetu Semelvajs u Budimpešti iz oblasti kliničke nefrologije.

Kao autor ili koautor objavio je 8 radova na SCI listi kao i više radova izloženih na nacionalnim i internacionalnim kongresima te štampanih u stručnim časopisima, iz oblasti nefrologije, transplantacije bubrega, kliničke imunologije i reumatologije te reproduktivne imunologije. Autor je poglavlja u knjizi “Klinička propedevtika u bubrežnim bolestima” kao i nekoliko tematskih jedinica u udžbeniku “Uvod u kliničku praksu II”.
Član je Evropskog udruženja nefrologa (ERA/EDTA), Udruženja nefrologa Srbije, Udruženja reumatologa Srbije, zatim Udruženja profesionalaca u kliničkim istraživanjima (Association of Clinical Research Professionals - АCRP) te Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine (SLD-DLV).

Oženjen je i ima ćerku.

Zakazivanje pregleda

Dr Dejan Čelić

NefrologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Dejan Čelić obavlja specijalistički pregled nefrologa i specijalistički pregled imunologa, u poliklinici Atina. Ispitivanje funkcije bubrega i mokraćnih kanala, ultrazvuk, lečenje bolesti bubrega.

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: